Государственный герб Республики Беларусь


Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь


Адукацыя дзеля будучыні краіны

Задачы і функцыі аддзела

Аддзел спецыяльнай адукацыі з’яўляецца самастойным структурным падраздзяленнем Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Галоўнымі задачамі аддзела з’яўляюцца:

 • распрацоўка і забеспячэнне рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў сферы спецыяльнай адукацыі і сацыяльна-прававой абароны правоў і інтарэсаў асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;

 • забеспячэнне функцыянавання і развіцця нацыянальнай сістэмы спецыяльнай адукацыі рэспублікі;

 • ажыццяўленне дзяржаўнага кантролю за функцыянаваннем сістэмы спецыяльнай адукацыі;

 • распрацоўка і ўкараненне нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць адносіны ў сферы спецыяльнай адукацыі і г.д.

Аддзел у адпаведнасці з ускладзенымі на яго задачамі ажыццяўляе наступныя функцыі:

 • аналіз стану і прагноз перспектыў развіцця сістэмы спецыяльнай адукацыі, вывучэнне сусветных тэндэнцый і вызначэнне прыярытэтных напрамкаў развіцця сістэмы спецыяльнай адукацыі;

 • распрацоўка арганізацыйна-практычных мер па стварэнні спецыяльных умоў для атрымання асноўнай, дадатковай і спецыяльнай адукацыі асобамі з улікам іх псіхафізічных асаблівасцяў, а таксама па карэкцыі наяўных у іх фізічных і (або) псіхічных парушэнняў, аказання ім карэкцыйна-педагагічнай дапамогі;
 • арганізацыя распрацоўкі і забеспячэнне зацвярджэння ва ўстаноўленым парадку адукацыйных стандартаў спецыяльнай адукацыі, спецыяльных вучэбных планаў і праграм, падрыхтоўку да выдання падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў для ўстаноў спецыяльнай адукацыі і іншай вучэбна-метадычнай літаратуры для спецыялістаў, якія працуюць у сістэме спецыяльнай адукацыі;
 • каардынацыя і кантроль за падрыхтоўкай, перападрыхтоўкай і павышэннем кваліфікацыі кадраў для сістэмы спецыяльнай адукацыі;
 • каардынацыя работы па забеспячэнні маніторынгу якасці спецыяльнай адукацыі;
 • каардынацыя работы па стварэнні і актуалізацыі банка даных аб дзецях з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, аб спецыялістах, якія працуюць у сістэме спецыяльнай адукацыі;
 • арганізацыя і каардынацыя фундаментальных і прыкладных навукова-даследчых работ у сферы спецыяльнай адукацыі, эксперыментальнай і інавацыйнай работы па праблемах адукацыі асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, садзейнічанне ўкараненню вынікаў эксперыментальнай работы ў адукацыйны працэс устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы спецыяльнай адукацыі;
 • арганізацыя працы па ўдасканаленні зместу, формаў і метадаў навучання і выхавання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, укараненні ў практыку спецыяльнай адукацыі перадавога педагагічнага вопыту;
 • арганізацыя і каардынацыя дзейнасці па распрацоўцы і ўкараненні ў сістэму спецыяльнай адукацыі рэспублікі сучасных інфармацыйных камунікацыйных тэхналогій і заснаваных на іх выкарыстанні вучэбных дапаможнікаў, сродкаў навучання, абсталявання, прыстасаванняў і г.д .;
 • аналіз і кантроль дзейнасці органаў кіравання ў сферы адукацыі, устаноў адукацыі па ажыццяўленні патранату асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;
 • распрацоўка і рэалізацыя сістэмы арганізацыйна-практычных мер па аказанні ранняй комплекснай дапамогі дзецям з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ва ўзросце да трох гадоў;
 • забеспячэнне рэалізацыі ўскладзеных на Мiнiстэрства адукацыi задач па міжнародным супрацоўніцтве ў сферы адукацыі асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;
 • разгляд у парадку, устаноўленым заканадаўствам, зваротаў (прапаноў, заяў, скаргаў) грамадзян па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю аддзела.